ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ.

ΜΑΣΕΡ-ΧΕΙΡΟΜΑΛΑΚΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ.

ΚΙΝ.6982095315,ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

E-MAIL : SIAKOULISBILL@GMAIL.COM