ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Dream House ΕΠΙΠΛΑ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Dream House ΕΠΙΠΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ

Οδός των 118 & Ορθίας Αρτέμιδος Σπάρτη 23100 τηλ. 27310 20760

Φάξ 27310 20598 email d.h.pantazopouloi@hotmail.com