ΒΑΣΙΛΙΚΗ Λ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ 52

ΤΗΛ: 2731026473

web: vasiliki-shop.webnode.gr