ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΜΑΤΟΣ

Γομάτος Λεωνίδας

 gomatos

Λεωνίδας Γομάτος

 

Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Τ.Θ. 1318, Κεντρικό Ταχυδρομείο Πάτρας, GR 26001, Πάτρα.

Τηλ: +30 2610 433664

 e-mailgomatos@otenet.gr

 

 

 

 

Σπουδές

 • 1984 : Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • 1986 : Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.
 • 1990 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα,  Διδακτική των Επιστημών, Université Paris 7, FR
 • 1996 : Διδακτορικό, Διδακτική των Επιστημών, Université Paris 7- Denis DiderotFR

Ερευνητικό Έργο

 • Ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων στη Μηχανική και τη Θερμοδυναμική.
 • Διδακτική Τεχνολογικών Μαθημάτων
 • Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Εκπαίδευση Καθηγητών

Εκπαιδευτικό Έργο

 • Εκπαιδευτική Έρευνα (ΠΕΚ Τρίπολης, περιοδική επιμόρφωση, 1992-1994)
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, 1999-2002)
 • Αρχές και Οργάνωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, 1999-2002)
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών- πρόγραμμα εξομοίωσης, 2004-2006)
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2003-2009)
 • Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία (AΣΠΑΙΤΕ, 2003-)
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας (IUFM Aix-MarseilleUniversité de Provence, Γαλλία (Ιούνιος 2005, Μάρτιος 2007, Μάιος 2007, Νοέμβριος 2010)
 • Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις (ΑΣΠΑΙΤΕ, 2010-)
 • Teaching and Learning (Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μέθοδος Project) (Ma education ASPETE-ROEHAMPTON 2009-2013)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Λ. Γομάτος, «Δύο εναλλακτικές προτάσεις για το είδος και τη θέση του προβλήματος στα μαθήματα των Θετικών Επιστημών». Ευκλείδης Γ', τεύχος 38, τόμος 11, σελ. 14-25, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα. (1994)
 2. Λ. Γομάτος, «Επίλυση προβλημάτων : εξέλιξη των αναπαραστάσεων του προβλήματος σε μαθητές που επιλύουν προβλήματα Μηχανικής του λυκείου σε μικρές ομάδες» Επιθεώρηση Φυσικής, τόμος Η΄ , τεύχος 26, σελ. 29-35Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα. (1998)
 3. L.GomatosConceptions de la discipline et relations avec les choix didactiques des enseignants de technologie.SKHOLEnuméro hors série, p. 119-125. IUFM Aix-Marseille, Université de Provence (2007)
 4. L. Gomatos, La place de la Didactique dans les programmes de préparation des enseignants de Physique et de Technologie en Grèce. Review of Science, Mathematics and ICT education, Volume 4 No 2. p.85-99 University of Patras, Metaichmio (2010).
 5. L. Gomatos, Choix didactiques des enseignants de: quelles relations avec les conceptions des enseignants à l’égard des relations sciences-technologie ? SKHOLÊ, vol.17, pp. 201-208. (2012).
 6. L. Gomatos, Technology teachers’ beliefs regarding science-technology relations. In Tseles D., Malafantis K & Pamouktsoglou A. (ed) Education and Society. Research and innovation in new technologies, p.60-67, Synchroni Ekdotiki, Athens. (2012).
 7. A. Dumas-Carré & L. Gomatos, “Mise au point d’un instrument d’analyse de l’évolution des représentations du problème pendant la résolution de problèmes de mécanique en groupes” DIDASKALIA, Νο 18, p.11-36, Bruxelles-Paris (2001)  
 8. Γομάτος, Καθηγητικές (;) Σχολές : μια ξεχασμένη πλευρά του διαλόγου για την Παιδεία στην Ελλάδα. 1st International Symposium. Education and Teacher Education Worldwide. Current Reforms, Problems and Challenges.  RethymnonUniversityof Crete. 28-30 May 2013. Symposium Proceedingsp. 237-247 (2013).
ΠΗΓΗ : EDUCATION.ASPETE.GR