ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΩΤΗΣ :ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1893.ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟ 1952 ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ.ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ι.Κ.Α. ΑΠ'ΤΟ 1956 ΕΩΣ ΤΟ 1959.

ΠΗΓΗ : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ''ΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΑ'' ΤΕΥΧΟΣ Νο 62,ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1974.