ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ.

2019-01-27 22:57

13/05/2018 : Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.