ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

2015-08-19 01:29

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  8ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΕΑΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ 14-16/11/2014 ΗΤΑΝ Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ Κ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΟΜΑΤΟΣ.