ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

2019-01-27 22:53

05/05/2018 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ :

1)ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

2)ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Σ'ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.