ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016.

2016-09-11 10:20

Προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης στις 21 Οκτωβρίου

Πανάγος Γιάννης |  08/08/2016 - 02:01 μμ

Με σταδιακή επιστροφή των κοινοτικών πληρωµών στην οµαλότητα δείχνει να συνοδεύεται η επάνοδος του Θανάση Καπρέλη στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιάµεσο στάδιο την καταβολή των εξισωτικών αποζηµιώσεων µέχρι την ερχόµενη Παρασκευή 12 Αυγούστου και το ξεµπλοκάρισµα των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων (βιολογικά, απονιτροποίηση κ.α.) ο επόµενος µεγάλος στόχος είναι η καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2016 µέχρι τις 21 Οκτωβρίου, κάτι το οποίο συνέβαινε παλιότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

Προσπάθεια επιστροφής της ομαλότητας στις πληρωμές του τσεκ με εξόφληση το Δεκέμβρη
Ασφαλείς πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda κάνουν λόγο για οργανωµένη προσπάθεια του υπηρεσιακού µηχανισµού του Οργανισµού, να τελειώσει µε τα επιµέρους ζητήµατα και να επικεντρωθεί στον κεντρικό στόχο που είναι αποκατάσταση της οµαλότητας στην πληρωµή της «µητέρας των ενισχύσεων», δηλαδή της ενιαίας ενίσχυσης, µε ορόσηµα την 21η Οκτωβρίου (προκαταβολή) και την 10η ∆εκεµβρίου (δεύτερη δόση).

Η προσπάθεια αυτή, ειδικά σε ότι αφορά το πρώτο σκέλος, δηλαδή την προκαταβολή, συνδέεται τόσο µε τους πολιτικούς σχεδιασµούς στον κυβερνητικό χώρο, όσο και µε την συνέχιση της θητείας του Βαγγέλη Αποστόλου στο τιµόνι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειωτέον ότι µε βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, ο κυβερνητικός ανασχηµατισµός οριοθετείται για τον Νοέµβριο, δηλαδή, µετά το προγραµµατισµένο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για τα τέλη του ίδιου µήνα. Γνώστες της κατάστασης υποστηρίζουν ότι οι ένοικοι του Μαξίµου, αλλά και τα στελέχη της Κουµουνδούρου, µε τους οποίους ο κ. Αποστόλου βρίσκεται σε στενότατη επαφή, δεν θα ήθελαν να γίνει το συνέδριο και να µην έχουν πληρωθεί οι αγρότες τη βασική ενίσχυση (δηλαδή το 50% του τσεκ).Άλλωστε, τονίζουν, είναι ο δεύτερος χρόνος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ και η εικόνα µε τα δικαιώµατα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα επιµέρους προβλήµατα (π.χ. κατανοµή βοσκοτόπων) δεν έχουν διορθωθεί και πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι παραµένουν αδίκως απλήρωτοι για καιρό.

Το όλο θέµα έχει να κάνει πάντως και µε το κλίµα που έχει διαµορφωθεί πλέον στη ∆οµοκού 5, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά µετά την τελευταία αλλαγή διοίκησης και την ανάληψη της σκυτάλης από τον Θανάση Καπρέλη (πρόεδρος). 

Οι πληροφορίες λένε πως η νέα διοίκηση, εκτός του ότι… έβαλε τα δύο πόδια του µηχανογράφου σε ένα παπούτσι, παρείχε και στα υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισµού την απαραίτητη πολιτική κάλυψη, ώστε τα θέµατα να προχωρήσουν χωρίς χρονοτριβές.  
 
ΠΗΓΗ : https://www.agronews.gr/