ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟ.

2015-07-10 12:24

Η Κ.ΝΑΝΣΗ ΔΗΛΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ''Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.ΑΝΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Β'ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ.'' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 9,10 ΚΑΙ ΜΑΙΟΥ 2014 ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.