ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ.

2015-06-19 12:48

ΕΧΘΕΣ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ Κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ.ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΣ.