ΝΕΑ ΚΑΠ 2014-2020.

2016-02-10 17:19

-14,6 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Σ'ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ..(ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 15 %).

-ΤΑ 4,7 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.