ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΡΥ ΑΓΓΑΝΗΣ.

2015-07-28 09:52

ΑΡΚΕΤΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΥΣ 54ους ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ''ΧΑΡΥ ΑΓΓΑΝΗΣ'' ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ.

ΠΗΓΗ : WWW.HOMENEWSHERE.COM