ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

2015-04-30 16:57

Απαγόρευση χρήσης φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους – Καθαρισμός οικοπέδων

0Λήψη προληπτικών μέτρων ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Απαγόρευση χρήσης φωτιάς σε ανοιχτούς χώρους – Καθαρισμός οικοπέδων

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους ανοιχτούς χώρους λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τις δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις αγροτικές εκτάσεις εκτός οικισμών, όσο και για τα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους εντός ορίων οικισμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (αρίθμ. 9/2000, 9Α/2005, 4/2012 και 1/2015).

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και ορίων οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό (αποψίλωση από ξερά χόρτα και απομάκρυνση τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς), καθώς και στη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου που αποβλέπει στη αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων εφαρμόζονται διοικητικές (επιβολή προστίμου) αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο)

Καλούνται οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικόπεδα και κτήματα) να προβούν άμεσα στην κοπή της αυτοφυούς βλάστησης και των κλαδιών δέντρων που εξέχουν στο αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο,γιατί παρεμποδίζουν τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου από τα μηχανήματα του Δήμου, την διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς και εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση οχημάτων.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και συμμόρφωση όλων των συμπολιτών μας, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τυχόν πυρκαγιών στην περιοχή μας

                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

 
ΠΗΓΗ : WWW.REPORT24.GR