ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

2016-03-24 13:03

  ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΥΤΣΗΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ,ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1520,ΣΤΗΝ ΚΟΤΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟ 1810 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΤΙΣΙ.

ΠΗΓΗ : WWW.MELETOPOULOS.GR