ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ.

2015-09-17 13:30

ΦΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙ'ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΝΝ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ ΑΠ'ΤΙΣ 4 ΕΩΣ ΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΗΤΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLD NEIGHBOORHOOD FOODS  ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠ'ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.

 

ΠΗΓΗ : WWW.LYNNJOURNAL.COM