ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ.

2021-12-07 20:00

Στην Χάρτα του Ρήγα Βελεστιλνή , η οπόία εκδόθηκε το 1796-1797,καταγράφεται το χωριό μας με την ονομασία Βέλμινα .Επίσης καταγράφεται και η Πελλάνα με την ονομασία Παλλάνα.