ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2016.

2016-03-13 23:38

ΕΣΟΔΑ : ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΣ : 2.190,00 ΕΥΡΩ

               ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ :     809,00 ΕΥΡΩ

                 ΣΥΝΟΛΟ :            2.999,00 ΕΥΡΩ

 

ΕΞΟΔΑ : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ : 1.000,00 ΕΥΡΩ

 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ : 1.999,00 ΕΥΡΩ.