ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

2017-04-25 23:06

ΕΣΟΔΑ : 3.148,00 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ : 2.862,03 ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ. : 285,97 ΕΥΡΩ