ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2016.

2016-03-14 20:24

   ΕΣΟΔΑ 

ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΛΗΡΩΝ :  340,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΝ : 1.385,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ : 2.586,00 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ : 1.030,00 ΕΥΡΩ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 5.341,00 ΕΥΡΩ 

 ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ : 400,00 ΕΥΡΩ

ΕΞΟΔΑ ΓΙ'ΑΓΟΡΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ : 100,00 ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ : 5.092,29 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 5.592,29 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΖΗΜΙΑ 251,29 ΕΥΡΩ.