6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014.

2014-06-01 19:09

Στο συμβούλιο του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2014 ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :

1)Να πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μέσα στον Ιούνιο.

2)Εξουσιοδοτούμε τον ταμία  να κάνει ανάληψη 350 ευρώ απ'το ταμείο για κάλυψη αναγκών του Συλλόγου.