1957.

2015-03-20 12:46

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ ,115.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΠ'ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ''Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ'',ΤΕΥΧΟΣ 88-89,12/08/1957.