2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2014

2014-02-27 16:12

  Στη Σπάρτη σήμερα 24-02-2014 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με θέμα ''Απολογισμός ημερολογίου και χοροεσπερίδας''.

1)Απ΄τήν έκδοση του ημερολογίου εισπράχθηκαν 3.308 ευρώ ,αφαιρούμενου τιμολογίου εξόδων εκτύπωσης 983 ευρώ .Επέφερε καθαρό κέρδος 2.325 ευρώ.

2)Στην χοροεσπερίδα που διοργάνωσε ο Συλλογός μας στις 22/02/2014 στο κέντρο ''Στελλάκου'' στο Παρόρι πωλήθησαν 278 προσκλήσεις και στο τραπέζι παρευρέθησαν 250 άτομα τα οποία στον Σύλλογο μας μαζί με την προσφορά των 6 ευρώ ανά άτομο μας κόστισαν 3.750 ευρώ.

Αναλυτικά τα έσοδα του χορού ήταν :

Από πώληση προσκλήσεων : 2.070 ευρώ.

Από πώληση κλήρων :          1.589 ευρώ

Από χορηγούς :                       920 ευρώ

Σύνολο :                             4.579 ευρώ

Τα έξοδα ήταν : 

Κέντρο ''Στελλάκου'' : 3.750 ευρώ

Εκτύπωση κλήρων -προσκλήσεων : 492 ευρώ

Διάφορα (κρασί-λουκάνικο-σερπατίνες) : 144 ευρώ

Σύνολο :                              4.386 ευρώ       

Καθαρό κέρδος χοροεσπερίδας ; 193 ευρώ

3)Μετά τ'ανωτέρω εξουσιοδοτούμε τον ταμία να εκδώσει επιταγές ύψους 3.790 ευρώ για πληρωμές οφειλών της χοροεσπερίδας και ν'αναλήψει 300 ευρώ για τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου.

4)Απεφασίσθη η πραγματοποίηση εκδήλωσης σχετικά με την ιστορία του χωριού μας μέχρι το Πάσχα.