ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ.

2014-08-21 12:36

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,27 δισ. στο επτάμηνο

Οικονομία & ΠολιτικήΠέμπτη, 21 Αυγούστου 2014 11:59

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,27 δισ. στο επτάμηνο
 

Στο επίπεδο των 2,279 δισ. ευρώ έκλεισε το πρωτογενές πλεόνασμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2013 που είχε διαμορφωθεί στα 2,55 δισ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, στο 7μηνο καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,736 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,92 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 και επικαιροποιημένου στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,36 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 29,53 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,24 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 451 εκατ. ευρώ ή 1,7% υψηλότερα έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 24,48 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 342 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4% έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 262 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεπέρασε τον στόχο κατά 555 εκατ. ευρώ. Καλύτερα του στόχου διαμορφώθηκαν και οι λοιποί άμεσοι φόροι (212 εκατ. ευρώ υψηλότερα), οι λοιποί φόροι συναλλαγών που ήταν κατά 81 εκατ. ευρώ υψηλότεροι και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα που υπερέβησαν το στόχο κατά 320 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του επικαιροποιημένου στόχου ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 178 εκατ. ευρώ οι φόροι στην περιουσία κατά 246 εκατ. ευρώ και οι έμμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) κατά 40 εκατ. ευρώ ή 10,5%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 31,26 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 973 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 28,3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1,22 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 880 εκατ. ευρώ έναντι του επικαιροποιημένου στόχου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 2,29 δισ. ευρώ, μείωση που οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου  των πρωτογενών δαπανών κατά 1,468 δισ. ευρώ, ή ποσοστό 5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες ύψους 483 εκατ. ευρώ για τη διάθεση κοινωνικού μερίσματος, 36 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, 66 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση πολυτεκνικών επιδομάτων, και 64 εκατ. ευρώ για δαπάνες διενέργειας εκλογών.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2,96 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 247 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 845 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 3,29 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 200 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

ΠΗΓΗ : https://www.sportandbusiness.gr/