3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2013

2013-10-10 16:57

Ο Σύλλογος μας στη συνεδρίαση της 9/10/2013 αποφάσισε:

1. Tην έκδοση ημερολογίου για το έτος 2014 και

2. Tην κατασκευή ιστοσελίδας.