ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ.

2014-02-11 00:43

Το έργο «Λεύκτρο-Σπάρτη» προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2014, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδοθεί ο χώρος από πλευράς αρχαιολογικής Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό. Την απάντηση αυτή δίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλευτή Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου. Σε πρόσφατη αλλά και παλαιότερη ερώτησή της η κα Πατριανάκου είχε τονίσει ότι η Λακωνία είναι ο μοναδικός Νομός της Πελοποννήσου που δεν διαθέτει αυτοκινητόδρομο.

Οι κυριότερες αιτίες των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη», το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τις 3-9-2012, εξακολουθούν να είναι η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στην αποδέσμευσή τους με ευθύνη των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.

Όπως επισημαίνει ο Αναπληρωτής Υπουργός, απομένουν 8,2 χιλιόμετρα εντός των οποίων υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα προς έρευνα από τις αρμόδιες Εφορείες.

Για το θέμα των καθυστερήσεων έχει γίνει επανειλημμένα ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ από το 2010 έχει ζητηθεί από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων η άμεση έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχει καταβληθεί από τον κύριο του έργου, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ανασκαφών στο τμήμα «Λεύκτρο-Σπάρτη», ποσό 11 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης του εν λόγω έργου υπήρξε επίσης και η δικαστική εμπλοκή κάποιων απαλλοτριώσεων, για τις οποίες αναμένεται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου.


Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Αναπληρωτή Υπουργού έχει ως εξής:

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, τα εξής:

«Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου, που έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων Ν.3559/2007, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του οδικού άξονα Λεύκτρο-Σπάρτη στις 03.09.2012.


Οι κυριότερες αιτίες των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη», εξακολουθούν να είναι η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στην αποδέσμευσή τους, με ευθύνη των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.

Απομένουν περίπου 8,2χλμ. εντός των οποίων υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα προς διερεύνηση και αρχαιολογική έρευνα από τις αρμόδιες Εφορείες.


Για το θέμα καθυστέρησης της παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, έχει γίνει επανειλημμένα ενημέρωση με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, από το 2010 το Υπουργείο είχε ζητήσει από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, άμεση έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από το ΥΠΠΟΤ, για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, από τον κύριο του έργου, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ανασκαφών στο τμήμα «Λεύκτρο-Σπάρτη», ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ περίπου.


Σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης υπήρξε επίσης η άρνηση κάποιων ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους για την εκτέλεση του έργου, ενώ έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους. Κατόπιν της εμπλοκής αυτής, η υπόθεση ευρίσκεται στη δικαιοσύνη και αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Η καθυστέρηση κατάληψης των χώρων (σε συντελεσμένη απαλλοτρίωση), ανέρχεται σε 19 μήνες. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη», τον Μάρτιο του 2014, είναι η παράδοση του χώρου ( από πλευράς αρχαιολογικής Υπηρεσίας) το συντομότερο δυνατό».

pelopsnews.gr

ΠΗΓΗ : WWW.FLYNEWS.GR