ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

2014-06-16 18:00

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ , Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΑ :

ΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΗΝ 8η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΤΗΝ 27η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΗΝ 28η ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΠΗΓΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ''ΤΑ ΝΕΑ'' 16/06/2014.