ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

2014-08-30 13:49

Τ0 1951 ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.

ΠΗΓΗ : ''Ο ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ'',ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ.ΧΑΓΚΕΝ-ΛΥΝΤΕΝΣΑΪΝΤ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2006.