ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1700.

2014-07-09 12:32
ΧΩΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΑΓΟΡΙΑΝΗ 24              93
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 14
ΒΟΡΔΟΝΙΑ 30 108
ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ 181 701
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 62 309
ΚΑΣΤΡΙ 30 112
ΚΟΤΙΤΣΑ 69 281
ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ 26 102
ΠΕΡΒΟΛΙΑ 26 72

 

ΠΗΓΗ: ΑΡΘΡΟ ΕΥΓΕΝΙΑΣ Α.ΔΑΡΒΙΡΗ ,ΤΕΥΧΟΣ 163 ''ΤΑ ΛΑΚΩΝΙΚΑ''.