ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2014-04-30 11:00

Απαγορεύεται από την 1η Μαΐου η καύση κλαδιών..

         0  Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι από 01-05-2014 μέχρι 31-10-2014 απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2014 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, Αρχιπυράρχου κ. Κωνσταντίνου Γιόβα.

          Στην ιστοσελίδα του Πυρ/κού Σώματος (www.fireservice.gr) και σε εμφανές σημείο, έχει αναρτηθεί τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό μήνυμα για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την προστασία του δασικού μας πλούτου, για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

          Παρακαλούμε όπως συμβάλλετε με την αναπαραγωγή των μηνυμάτων στην ενημερωτική εκστρατεία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Ο   Διοικητής

 Κωνσταντίνος Ν. Γιαννόπουλος

 Πύραρχος

 WWW.REPORT24.GR