Ιδρυτικά Μέλη του συλλόγου

Ο Σύλλογος Λογκανικιωτών στη Σπάρτη με την επωνυμία

"Η ΒΕΛΕΜΙΝΗ"

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1987.

 

Τα ιδρυτικά μέλη με τη σειρά εγγραφής στο καταστατικό που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σπάρτης ήταν:

 1.  Αθανάσιος Παν. Ανεμοδουριώτης
 2. Αθανάσιος Ηλ. Βέργαδος
 3. Ιωάννης Γεωργ. Βέργαδος
 4. Ιωάννης Ευθ. Βλάχος
 5. Γεώργιος Ιωαν. Βρωμοβρυσιώτης
 6. Γεώργιος Ν. Βρωμοβρυσιώτης
 7. Ιωάννης Δημ. Ιατρού
 8. Χρήστος Η. Λαμπράκης
 9. Αφροδίτη Κων. Λουριδά
 10. Γέωργιος Κων. Λουριδάς
 11. Ιωάννης Ηλ. Μακρυγιάννης
 12. Κωνσταντίνος Χ. Παναγιωτόπουλος
 13. Ιωάννης Ηλ. Πανταζόπουλος
 14. Ιωάννης παν. Πανταζόπουλος
 15. Κωνσταντίνος Στ. Πανταζόπουλος
 16. Παναγιώτης Γεωρ. Σοϊλής
 17. Ιωάννης Βασ. Σωτηρόπουλος
 18. Νικόλαος Κων. Τεριζής
 19. Βασίλειος Λεων. Χαντζής
 20. Νικόλαος Αγ. Χαντζής
 21. Στέλλα Ιωαν. Βέργαδου
 22. Παναγιώτα Διον. Οικονομάκη - Σουρλή
 23. Ηλίας Κων. Γεωργακάκης
 24. Φωτεινή Γεωργ. Χριστοπούλου - Κοψιά
 25. Βασίλειος Ιωαν. Γομάτος
 26. Μαργαρίτα Ελευθ. Βέργαδου
 27. Χρήστος Νικολ. Χαντζής