Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αναδειχθηκε στις 12/01/1988.'Ηταν το παρακάτω : 

 
Πρόεδρος : Νικόλαος Τερζής.
Αντιπρόεδρος : Δημάκης Δημήτριος.
Γραμματέας : Αφροδίτη Λουριδά.
Ταμίας : Ιωάννης Ιατρού
Μέλη : Αθανάσιος Ανεμοδουριώτης, Παναγιώτης Σοιλής, Ιωάννης Σωτηρόπουλος.
 
Στις 25/07/1988 παραιτήθηκε ο κ.Δημήτριος Δημάκης.Την θέση του πήρε η κ.Βέργαδου-Μπόγρη Ζωή.
 
Το δέυτερο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αναδείχθηκε στις 19/12/1990.'Ηταν το παρακάτω :
 
Πρόεδρος : Ηλίας Φράγκος 
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Λουριδάς.
Γραμματέας : Βασίλειος Σοιλής 
Ταμίας : Σταύρος Θεοφιλόπουλος 
Μέλη : Ηλίας Βέργαδος ,Παναγιώτης Γρίβας ,Βρωμοβρυσιώτης Γεώργιος.
 
Το τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στις 02/12/1992.Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Λουριδάς
Αντιπρόεδρος :Ηλίας Σ.Βέργαδος
Γραμματέας : Βασίλειος Σοιλής 
Ταμίας : Θεόφιλος Γομάτος
Υπεύθυνος αιμοδοσίας και δημοσίων σχέσεων : Βασίλειος Χαντζής
Μέλη : Παναγιώτης Γρίβας ,Σταύρος Θεοφιλόπουλος.
 
Το τέταρτο Διοικητικο Συμβούλιο αναδείχθηκε στις 28/12/1994.Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Λουριδάς
Αντιπρόεδρος :Ηλίας Χ.Βέργαδος.
Γραμματέας : Βασίλειος Σοιλής
Ταμίας : Θεόφιλος Γομάτος
Υπέυθυνος Τράπεζας Αίματος : Βασίλειος Χαντζής
Μέλη : Δημήτριος Μάρκος ,Χρήστος Χαντζής.
 
Το πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στις 14/12/1996 .Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Αικατερίνη Γομάτου
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Λουριδάς 
Γραμματέας : Βασίλειος Σοιλής 
Ταμίας : Χρήστος Χαντζής
Υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων : Ιωάννης Σουχλέρης.
Μέλη : Μάρκος Δημήτριος ,Νικόλαος Χαντζής.
 
Το έκτο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε στις 22/12/1998 .Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Αλεξάνδρα Μπουζιάνη 
Αντιπρόεδρος : Ηλίας Γομάτος 
Γραμματέας : Ευγενία Βέργαδου
Ταμίας : Ηλίας Σκρέκας 
Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων : Ιωάννης Σουχλέρης 
Μέλη : Ζωή Μπόγρη ,Βασίλειος Σοιλής.
 
Στίς 23/06/1999 παραιτήθηκε η κ.Ζωή Μπόγρη .Την αναπλήρωσε ο κ.Χαράλαμπος Χριστόπουλος.
 
Το έβδομο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 07/04/2001.Ήταν το παρακάτω :
 
Πρόεδρος : Αλεξάνδρα Μπουζίανη
Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Σοίλης
Γραμματέας : Μαρία Βλάχου
Ταμίας : Ηλίας Σκρέκας 
Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων : Ευγενία Βέργαδου
Μέλη : Παναγιώτης Μακρυγιάνης ,Χαράλαμπος Χριστόπουλος.
 
Το όγδοο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ήταν το παρακάτω  απ'το 2002 εως το 2004 :
 
Πρόεδρος : Ιωάννης Μακρυγιάννης 
Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Σουχλέρης
Γραμματέας : Μαρία Βλάχου 
Ταμίας : Χρήστος Μακρής 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Θεόφιλος Σωτηρόπουλος
Μέλη : Παναγιώτης Βέργαδος,Βασίλειος Σοιλής. 
 
Το ένατο Διοικητικο Συμβούλιο του Συλλόγου απ'το 2004 εώς το 2007 ήταν το παρακάτω :
 
Πρόεδρος: Χρήστος Μακρής 
Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Βέργαδος
Γραμματέας : Νικόλαος Γρίβας 
Ταμίας : Βασίλειος Χαντζής 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων : Μαρία Βλάχου
Μέλη : Βρωμοβρυσιώτης Παναγιώτης ,Βασίλειος Σοιλής ,Παναγιώτης Πανταζόπουλος.
 
Το δέκατο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν απ'το 2007 εως το 2011 και ήταν το παρακάτω :
 
Πρόεδρος : Γομάτου -Μπούρα Αικατερίνη 
Αντιπρόεδρος : Γομάτος Ηλίας 
Γραμματέας : Μακρής Χρήστος 
Ταμίας : Χαντζής Βασίλειος 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων : Σοιλής Βασίλειος
Μέλη : Βλάχου Μαρία,Γομάτος Ιωάννης.
 
Το εντέκατο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε σε Σώμα στις 17/06/2011 .Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Μάρκος Δημήτριος του Αποστόλη
Αντιπρόεδρος : Σοιλής Παναγιώτης 
Γραμματέας : Βλάχος Δημήτριος
Ταμίας : Φουντάς Γεώργιος
Μέλη : Γρίβας Νικόλαος του Χρήστου,Θεοφιλόπουλος Σταύρος,Γομάτος Νεκτάριος.
 
Το δωδέκατο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχθηκε σε Σώμα στις 24/06/2013.Ήταν το εξής :
 
Πρόεδρος : Θεοδωρακόπουλος Λεωνίδας
Αντιπρόεδρος : Αιδίνης Ευάγγελος 
Γραμματέας : Θεοδωρακόπουλος Χρήστος
Ταμίας : Πανταζόπουλος Ιωάννης
Μέλη : Σοιλής Βασίλειος,Χατζής Χρήστος,Χριστόπουλος Χαράλαμπος.
 
Τον Μάρτιο του 2014,ο Σκρέκας Ιωάννης αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Βασίλειο Σοιλή.